Study of products of the interaction of RNA with mannitol, by using the pyrolytic mass spectrometry method / Shchodryi, V. B., Kozlov, O. V., Rybenchuk, A. O., Boiko, V. V., Bortnytskyi, V. I., Riabov, S. V., Tkachuk, Z. Yu. (2017)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2017, 2)

Shchodryi V. B., Kozlov O. V., Rybenchuk A. O., Boiko V. V., Bortnytskyi V. I., Riabov S. V., Tkachuk Z. Yu.
Study of products of the interaction of RNA with mannitol, by using the pyrolytic mass spectrometry method


Cite:
Shchodryi, V. B., Kozlov, O. V., Rybenchuk, A. O., Boiko, V. V., Bortnytskyi, V. I., Riabov, S. V., Tkachuk, Z. Yu. (2017). Study of products of the interaction of RNA with mannitol, by using the pyrolytic mass spectrometry method. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 2, 79-87. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000819315 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209