Modulatory effects of sodium glutamate on functions of rat's circulating phagocytic cells in vivo and in vitro / Rudyk, M. P., Pozur, V. V., Opeida, Ye. V., Voieikova, D. O., Khranovska, N. M., Fedorchuk, O. H., Berehova, T. V., Ostapchenko, L. I. (2017)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2017, 5)

Rudyk M. P., Pozur V. V., Opeida Ye. V., Voieikova D. O., Khranovska N. M., Fedorchuk O. H., Berehova T. V., Ostapchenko L. I.
Modulatory effects of sodium glutamate on functions of rat's circulating phagocytic cells in vivo and in vitro


Cite:
Rudyk, M. P., Pozur, V. V., Opeida, Ye. V., Voieikova, D. O., Khranovska, N. M., Fedorchuk, O. H., Berehova, T. V., Ostapchenko, L. I. (2017). Modulatory effects of sodium glutamate on functions of rat's circulating phagocytic cells in vivo and in vitro. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 5, 89-97. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000819847 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209