Database of satellite polarimetry / Zaitsev, S. V., Rosenbush, V. K., Kiselev, N. N. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209