Search for transient signals in the data of Decameter Survey of the Northern Sky / Kravtsov, I. P., Zakharenko, V. V., Vasylieva, I. Y., Mykhailova, S. S., Ulyanov, O. M., Shevtsova, A. I., Skoryk, A. O., Zarka, P., Konovalenko, O. O. (2016)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209