Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: a global cosmic ray detection framework / Sushchov, O., Homola, P., Dhital, N., Bratek, L., Poznanski, P., Wibig, T., Zamora-Saa, J., Almeida Cheminant, K., Alvarez Castillo, D., Gora, D., Jagoda, P., Jalocha, J., Jarvis, J. F., Kasztelan, M., Kopanski, K., Krupinski, M., Michalek, M., Nazari, V., Smelcerz, K., Smolek, K., Stasielak, J., Sulek, M. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209