The generalizated stratigraphic scheme of the Jurassic of Western Ukraine / Zhabina, N. M., Shlapinsky, V. Ye., Prykhodko, M. G., Anikeyeva, O. V., Machalsky, D. V. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209