Spectroscopic and thermal analyses of ortho-benzylphenol crystalline polymorphism / Baran, J., Davydova, N. A., Drozd, M., Ponezha, E. A., Reznichenko, V. Ya. (2018)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209