Nanoparticles of zirconium hydrophosphate framed with a weakly-acidic cation-exchange polymer / Ponomaryova, L. N., Dzyazko, Yu. S., Volfkovich, Yu. M., Sosenkin, V. E. (2018)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209