Integration Relations in System of Agro-Food Complex of National Economy / Ivanov, S. V., Rohoza, M. Ye., Perebyinis, V. I., Verhal, K. Yu., Oleksenko, L. V., Perebyinis, Yu. V. (2018)
Ukrainian

English  Herald of the Economic Sciences of Ukraine    /     Issue (2018, 1)

Ivanov S. V., Rohoza M. Ye., Perebyinis V. I., Verhal K. Yu., Oleksenko L. V., Perebyinis Yu. V.
Integration Relations in System of Agro-Food Complex of National Economy


Cite:
Ivanov, S. V., Rohoza, M. Ye., Perebyinis, V. I., Verhal, K. Yu., Oleksenko, L. V., Perebyinis, Yu. V. (2018). Integration Relations in System of Agro-Food Complex of National Economy. Herald of the Economic Sciences of Ukraine , 1, 42-51. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000876350 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209