Ethylthiosulfanilate effect on Candida tropicalis / Oriabinska, L. B., Starovoitova, S. O., Vasylyuk, S. V., Novikov, V. P., Lubenets, V. I. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209