Physicochemical stability of powder on the basis of a detonation nanodiamond in physiological solutions / Boshytska, N. V., Protsenko, L. S., Budylina, O. M., Hohotsi, Ye. H., Synytsia, A. O., Lesyn, V. H., Uvarova, I. V. (2018)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2018, 4)

Boshytska N. V., Protsenko L. S., Budylina O. M., Hohotsi Ye. H., Synytsia A. O., Lesyn V. H., Uvarova I. V.
Physicochemical stability of powder on the basis of a detonation nanodiamond in physiological solutions


Cite:
Boshytska, N. V., Protsenko, L. S., Budylina, O. M., Hohotsi, Ye. H., Synytsia, A. O., Lesyn, V. H., Uvarova, I. V. (2018). Physicochemical stability of powder on the basis of a detonation nanodiamond in physiological solutions. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 4, 54-59. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000878478 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209