Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th anniversary of his birthday) / Homonai, H. M., Shpenyk, O. B., Masliuk, V. T., Zavilopulo, A. M. (2018)
Ukrainian

English  Ukrainian Journal of Physics   /     Issue (2018, 63 (6))

Homonai H. M., Shpenyk O. B., Masliuk V. T., Zavilopulo A. M.
Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th anniversary of his birthday)


Cite:
Homonai, H. M., Shpenyk, O. B., Masliuk, V. T., Zavilopulo, A. M. (2018). Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th anniversary of his birthday). Ukrainian Journal of Physics, 63 (6), 571-573. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000883398 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209