Creating the RT-32 Radio Telescope on the Basic of MARK-4B Antenna System. 2. Estimation of the Possibility for Making Spectral Observations of Radio Astronomical Objects / Antjufeev, A. V., Korolev, A. M., Patoka, A. N., Shulga, V. M., Uljanov, O. M., Reznichenko, A. M., Zakharenko, V. V., Prisjazhnyj, V. I., Poikhalo, A. V., Vojtjuk, V. V. (2019)
Ukrainian

English  Radio Physics and Radio Astronomy   /     Issue (2019, 24 (3))

Antjufeev A. V., Korolev A. M., Patoka A. N., Shulga V. M., Uljanov O. M., Reznichenko A. M., Zakharenko V. V., Prisjazhnyj V. I., Poikhalo A. V., Vojtjuk V. V.
Creating the RT-32 Radio Telescope on the Basic of MARK-4B Antenna System. 2. Estimation of the Possibility for Making Spectral Observations of Radio Astronomical Objects


Cite:
Antjufeev, A. V., Korolev, A. M., Patoka, A. N., Shulga, V. M., Uljanov, O. M., Reznichenko, A. M., Zakharenko, V. V., Prisjazhnyj, V. I., Poikhalo, A. V., Vojtjuk, V. V. (2019). Creating the RT-32 Radio Telescope on the Basic of MARK-4B Antenna System. 2. Estimation of the Possibility for Making Spectral Observations of Radio Astronomical Objects. Radio Physics and Radio Astronomy, 24 (3), 163-183. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001040938 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209