Influence of microwave radiation on relaxation processes in silicon carbide / Bacherikov, Yu. Yu., Goroneskul, V. Yu., Gudymenko, O. Yo., Kladko, V. P., Kolomys, O. F., Krishchenko, I. M., Okhrimenko, O. B., Strelchuk, V. V. (2020)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209