A class of singular nowhere monotone functions / Pratsovytyi, M. V., Honcharenko, Ya. V., Lysenko, I. M., Svynchuk, O. V. (2020)
Ukrainian

English  Nonlinear oscillations   /     Issue (2020, 23 (4))

Pratsovytyi M. V., Honcharenko Ya. V., Lysenko I. M., Svynchuk O. V.
A class of singular nowhere monotone functions


Cite:
Pratsovytyi, M. V., Honcharenko, Ya. V., Lysenko, I. M., Svynchuk, O. V. (2020). A class of singular nowhere monotone functions. Nonlinear oscillations, 23 (4), 502-512. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001206298 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209