Secondary-ion mass spectrometry study of LaNi5-hydrogen-oxygen system / Litvinov, V. A., Okseniuk, I. I., Shevchenko, D. I., Bobkov, V. V. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209