Entropy maximization method in thermodynamic modelling of organic matter evolution at geodynamic regime changing / Khokha, Y. V., Yakovenko, M. B., Lyubchak, O. V. (2020)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209