Vasylega-Derybas Mykola Denysovych (1943–2020) / Dutka, V. (2021)
Ukrainian

English  Proceedings of the Shevchenko Scientific Society : Shemical Sciences    /     Issue (2021, 67)

Dutka V.
Vasylega-Derybas Mykola Denysovych (1943–2020)


Cite:
Dutka, V. (2021). Vasylega-Derybas Mykola Denysovych (1943–2020). Proceedings of the Shevchenko Scientific Society : Shemical Sciences , 67, 180-182. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001299209 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209