Biintercalate layered heterostructure: synthesis conditions and physical properties / Ivashchyshyn, F. O., Maksymych, V. M., Krushelnytska, T. D., Rybak, O. V., Seredyuk, B. O., Tovstyuk, N. K. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209