Interstellar Medium and Decameter Radio Spectroscopy / Stepkin, S. V., Konovalenko, O. O., Vasylkivskyi, Ye. V., Mukha, D. V. (2021)
Ukrainian

English  Radio Physics and Radio Astronomy   /     Issue (2021, 26 (4))

Stepkin S. V., Konovalenko O. O., Vasylkivskyi Ye. V., Mukha D. V.
Interstellar Medium and Decameter Radio Spectroscopy


Cite:
Stepkin, S. V., Konovalenko, O. O., Vasylkivskyi, Ye. V., Mukha, D. V. (2021). Interstellar Medium and Decameter Radio Spectroscopy. Radio Physics and Radio Astronomy, 26 (4), 314-325. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001302058 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209