TiMn2-based intermetallic alloys for hydrogen accumulation: problems and prospects / Dekhtyarenko, V. A., Savvakin, D. G., Bondarchuk, V. I., Shyvaniuk, V. M., Pryadko, T. V., Stasiuk, O. O. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209