TTZ-SOUTH seismic experiment / Yanik, T., Starostenko, V., Aleksandrovskyi, P., Yehorova, T., Chuba, V., Sroda, P., Murovska, H., Zaiats, Kh., Kolomiiets, K., Lysynchuk, D., Vuitsyk, D., Mechi, D., Hlushynski, A., Omelchenko, V., Lehostaieva, O., Tolkunov, A., Amashukeli, T., Hryn, D., Chulkov, S. (2021)
Ukrainian

English  Geophysical journal   /     Issue (2021, 43 (2))

Yanik T., Starostenko V., Aleksandrovskyi P., Yehorova T., Chuba V., Sroda P., Murovska H., Zaiats Kh., Kolomiiets K., Lysynchuk D., Vuitsyk D., Mechi D., Hlushynski A., Omelchenko V., Lehostaieva O., Tolkunov A., Amashukeli T., Hryn D., Chulkov S.
TTZ-SOUTH seismic experiment


Cite:
Yanik, T., Starostenko, V., Aleksandrovskyi, P., Yehorova, T., Chuba, V., Sroda, P., Murovska, H., Zaiats, Kh., Kolomiiets, K., Lysynchuk, D., Vuitsyk, D., Mechi, D., Hlushynski, A., Omelchenko, V., Lehostaieva, O., Tolkunov, A., Amashukeli, T., Hryn, D., Chulkov, S. (2021). TTZ-SOUTH seismic experiment. Geophysical journal, 43 (2), 28-44. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001306557 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209