Computer Vision System for Spacecraft Relative Pose Determination During Rendezvous and Docking / Gubarev, V. F., Volosov, V. V., Salnikov, N. N., Shevchenko, V. N., Melnychuk, S. V., Maksymyuk, L. V. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209