Depth structure of the Gorishne-Plavninsk structure and general principles of geological and geophysical study of the Krivoy Rog-Kremenchug iron-ore strip / Yentyn, V. A., Orliuk, M. I., Bilous, O. I., Hintov, O. B., Malakhov, V. H., Bakhmutov, V. H., Kachan, I. O., Bakarzhiieva, M. I., Makarenko, I. B., Savchenko, O. S., Samoilenko, T. M., Marchenko, A. V., Drukarenko, V. V., Poliachenko, Ye. B., Mychak, S. V., Romenets, A. O., Braiko, O. V. (2021)
Ukrainian

English  Geophysical journal   /     Issue (2021, 43 (6))

Yentyn V. A., Orliuk M. I., Bilous O. I., Hintov O. B., Malakhov V. H., Bakhmutov V. H., Kachan I. O., Bakarzhiieva M. I., Makarenko I. B., Savchenko O. S., Samoilenko T. M., Marchenko A. V., Drukarenko V. V., Poliachenko Ye. B., Mychak S. V., Romenets A. O., Braiko O. V.
Depth structure of the Gorishne-Plavninsk structure and general principles of geological and geophysical study of the Krivoy Rog-Kremenchug iron-ore strip


Cite:
Yentyn, V. A., Orliuk, M. I., Bilous, O. I., Hintov, O. B., Malakhov, V. H., Bakhmutov, V. H., Kachan, I. O., Bakarzhiieva, M. I., Makarenko, I. B., Savchenko, O. S., Samoilenko, T. M., Marchenko, A. V., Drukarenko, V. V., Poliachenko, Ye. B., Mychak, S. V., Romenets, A. O., Braiko, O. V. (2021). Depth structure of the Gorishne-Plavninsk structure and general principles of geological and geophysical study of the Krivoy Rog-Kremenchug iron-ore strip. Geophysical journal, 43 (6), 42-69. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001323538 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209