Modeling of internal diffusion mass transfer during filtration drying of capillary-porous material / Gnativ, Z. Ya., Ivashchuk, O. S., Hrynchuk, Yu. M., Reutskyi, V. V., Koval, I. Z., Vashkurak, Yu. Z. (2020)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209