Vacuum Activated Diffusion Chromium Plating of 15Kh12VNMF and 20Kh1M1F1TR Steels / Rudenki, S. G., Kartsev, M. F., Korneev, O. O., Kunchenko, O. V., Kunchenko, Y. V., Ma Rynin, V. G., Kovalenko, V. I., Bortnitska, M. O., Ryzhova, T. P., Lyashenko, I. A., (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209