MALDI mass spectrometry of zirconium and hafnium dibenzoylmethanate phthalocyanines / Chernii, V. Ya., Severinovskaya, O. V., Kovalska, V. B., Tretyakova, I. N., Losytskyy, M. Yu., Yamoluk, S. M., Volkov, S. V. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209