Ukrainian Chemistry Journal

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


V. I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry


Ukrainian Chemistry Journal
Украинский химический журналISSN 0041-6045 (print)
ISSN 2708-129X (online)


2016 Т. 82;   1-2 ;
2015 Т. 81;   1-2 ; Т. 81;   3-4 ; Т. 81;   5-6 ; Т. 81;   7-8 ; Т. 81;   9-10 ; Т. 81;  11-12 ;
2014 Т. 80;   1-2 ; Т. 80;   3-4 ; Т. 80;   5-6 ; Т. 80;   7-8 ; Т. 80;   9-10 ; Т. 80;  11-12 ;
2013 Т. 79;   1-2 ; Т. 79;   3-4 ; Т. 79;   5-6 ; Т. 79;   7-8 ; Т. 79;   9-10 ; Т. 79;  11-12 ;
2012 Т. 78;   1-2 ; Т. 78;   3-4 ; Т. 78;   5-6 ; Т. 78;   7-8 ; Т. 78;   9-10 ; Т. 78;  11-12 ;
2011 Т. 77;   1-2 ; Т. 77;   3-4 ; Т. 77;   5-6 ; Т. 77;   7-8 ; Т. 77;   9-10 ; Т. 77;  11-12 ;


Members of the editorial board:
Bilous Anatolii Hryhorovych
Brei Volodymyr Victorovych
Brovko Oleksandr Oleksandrovych
Vovk Andrii Ivanovych
Hladyshevskyi Roman Yevhenovych
Kalchenko Vitalii Ivanovych
Kartel Mykola Tymofiiovych
Kolbasov Hennadii Yakovych
Mchedlov-Petrosian Mykola Otarovych
Ohenko Volodymyr Mykhailovych
Omelchuk Anatolii Opanasovych
Pekhno Vasyl Ivanovych
Slobodianyk Nykolai Semenovych
Frytskyi Ihor Olehovych
Shevchenko Valerii Vasylovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209