Interaction of tricarbonyl rhenium(I) complex with 9-methyladenine / Pyletskaia, K. A., Bobukhov, D. V., Shtemenko, A. V. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209