Skladkoutvorennia pry inversii paleoryftovoho osadovoho baseinu (na prykladi Dniprovsko–Donetskoho avlakohenu) / Gonchar, V. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209