Domestic gyroscopy at the turn of the millennium (to the 100th anniversary of Academician of the NAS of Ukraine V.M. Koshlyakov) / Lukovskyi, I. O., Makarov, V. L., Novytskyi, V. V., Tymokha, O. M. (2022)
Ukrainian

English  Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2022, 12)

Lukovskyi I. O., Makarov V. L., Novytskyi V. V., Tymokha O. M.
Domestic gyroscopy at the turn of the millennium (to the 100th anniversary of Academician of the NAS of Ukraine V.M. Koshlyakov)


Cite:
Lukovskyi, I. O., Makarov, V. L., Novytskyi, V. V., Tymokha, O. M. (2022). Domestic gyroscopy at the turn of the millennium (to the 100th anniversary of Academician of the NAS of Ukraine V.M. Koshlyakov). Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 12, 89-95. doi: https://doi.org/10.15407/visn2022.12.089 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001369241 [In Ukrainian].


 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209