Effects of B. Subtilis IMV V-7724 lectin on malignant and normal cells in vitro / Symchych, T. V., Fedosova, N. I., Chumak, A. V., Cheremshenko, N. L., Karaman, O. M. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209