Orhanizatsiia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv elektrotekhnichnoho profiliu v navchalno-praktychnykh tsentrakh zakladiv profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity / Serheieva, L. M., Stoichyk, T. I., Martynenko, K. V. (2022)
Ukrainian

English  Scientific Notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2022, 3)

Serheieva L. M., Stoichyk T. I., Martynenko K. V.
Orhanizatsiia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv elektrotekhnichnoho profiliu v navchalno-praktychnykh tsentrakh zakladiv profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity


Cite:
Serheieva, L. M., Stoichyk, T. I., Martynenko, K. V. (2022). Orhanizatsiia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv elektrotekhnichnoho profiliu v navchalno-praktychnykh tsentrakh zakladiv profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity. Scientific Notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, 3, 145-154. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001379287 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209