The Effect of Polystyrene Foam on the White Mice's Intestinal Microbiota / Bilan, M. V., Lieshchova, M. A., Brygadyrenko, V. V., Podliesnova, V. E. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209