Properties of Pyocin S9 from Pseudomonas aeruginosa UCM V-333 / Balko, O. B., Zelena, L. B., Balko, O. I., Maksymenko, L. O., Voitsekhovsky, V. G., Avdeeva, L. V. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209