Resonance structure of 8Be within the two-cluster resonating group method / Kalzhigitov, N., Kurmangaliyeva, V. O., Takibayev, N. Zh., Vasilevsky, V. S. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209