To the dimensional effect in nanostructured systems / Venhrenovych, R. D., Ivanskyi, B. V., Kryvetskyi, V. I., Fesiv, I. V., Yarema, S. V. (2023)
Ukrainian

English  Ukrainian Journal of Physics   /     Issue (2023, 68 (1))

Venhrenovych R. D., Ivanskyi B. V., Kryvetskyi V. I., Fesiv I. V., Yarema S. V.
To the dimensional effect in nanostructured systems


Cite:
Venhrenovych, R. D., Ivanskyi, B. V., Kryvetskyi, V. I., Fesiv, I. V., Yarema, S. V. (2023). To the dimensional effect in nanostructured systems. Ukrainian Journal of Physics, 68 (1), 53-56 . http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001393430 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209