To the dimensional effect in nanostructured systems / Vengrenovich, R. D., Ivanskii, B. V., Kryvetskyi, V. I., Fesiv, I. V., Yarema, S. V. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209