Pulsed Power to Microwaves Conversion in Nonlinear Transmission Lines / Karelin, S. Y. , Korenev, V. G., Krasovitsky, V. B., Lebedenko, A. N., Magda, I. I., Mukhin, V. S., Sinitsin, V. G., Volovenko, N. V. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209