Interaction in the system ZnS—ZnO—Sb2S3 / Zynchenko, V. F., Mahunov, Y. R., Sadkovska, L. V., Stoianova, E. V., Tymukhyn, E. V., Vytiukova, E. O., Kovalevskaia, Y. P. (2011)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209