Clay minerals of the bottom sediments of the Azov — Black Sea basin / Shniukov, Ye. F., Inozemtsev, Yu. I., Paryshev, O. O., Maslakov, M. O., Rybak, O. M., Krasnozhyna, Z. V. (2022)
Ukrainian

English  Geology and Mineral Resources of World Ocean   /     Issue (2022, 18 (2))

Shniukov Ye. F., Inozemtsev Yu. I., Paryshev O. O., Maslakov M. O., Rybak O. M., Krasnozhyna Z. V.
Clay minerals of the bottom sediments of the Azov — Black Sea basin


Cite:
Shniukov, Ye. F., Inozemtsev, Yu. I., Paryshev, O. O., Maslakov, M. O., Rybak, O. M., Krasnozhyna, Z. V. (2022). Clay minerals of the bottom sediments of the Azov — Black Sea basin. Geology and Mineral Resources of World Ocean, 18 (2), 19-29. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001394832 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209