Method of Obtaining of Metal Oxide Anodes That Do Not Contain Noble Metals / Mykhailenko, V. H., Antonov, O. V., Lukianova, O. I., Lukianov, Ye. F., Khinievich, O. Ye., Vitkovska, T. S. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209