Internal States of Hadrons in Relativistic Reference Frames / Chudak, N. O., Merkotan, K. K., Ptashynskyy, D. A., Potiyenko, O. S., Deliyergiyev, M. A., Tykhonov, A. V., Sokhrannyi, G. O., Zharova, O. V., Berezovskyi, O. D., Voitenko, V. V. (2016)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209