Paradigm of nonstochastic approach tosystem identification / Gubarev, V., Melnychuk, S., Salnikov, N. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209