Evolutionary transition-transversion bias by the example of the cytb gene of palearctic Muridae (Rodentia) and Vespertilionidae (Chiroptera) / Mezhzherin, S. V., Morozov-Leonov, S. Y., Zhalay, O. I., Kokodiy, S. V., Tereshchenko, V. O., Rostovskaya, O. V., Tsyba, A. O. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209