Prospects for the Development of Enterpeneurship: the Role of Universities / Ligonenko, L. O., Riepina, I. M., Nykyforuk, O. I., Berezhnytska, U. B., Mysyliuk, V. S., Ovsienko, A. M. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209