Features of network formation in solutions of rigid-chain polymers / Zabashta, Yu. F., Kovalchuk, V. I., Svechnikova, O. S., Kondratenko, S. V., Alekseev, S. O., Brytan, A. V., Vergun, L. Yu., Bulavin, L. A. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209