Features of the generation of energy states in the Lu1 – xVxNiSb semiconductor / Romaka, V. V., Romaka, V. A., Stadnyk, Yu. V., Romaka, L. P., Plevachuk, Y. O., Horyn, A. M., Pashkevych, V. Z., Haraniuk, P. I. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209