Economy of Ukraine

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


Institute of Economics and Forecasting


Economy of Ukraine
Економіка України


ISSN 2522-9303 (print)
ISSN 2522-9478 (online)


2023   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;
2022   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2021   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2020   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2019   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7-8 ;   9-10 ;  11-12 ;
2018   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11-12 ;
2017   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5-6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2016   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2015   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2014   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2013   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2012   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;


Members of the editorial board:
Amosha Oleksandr Ivanovych
Bilorus Oleh Hryhorovych
Borodina Olena Mykolaivna
Vyshnevskyi Valentyn Pavlovych
Heiets Valerii Mykhailovych
Danylyshyn Bohdan Mykhailovych
Yefymenko Tetiana Ivanivna
Zvieriakov Mykhailo Ivanovych
Korablin Serhii Oleksandrovych
Kravtsiv Vasyl Stepanovych
Mantsurov Ihor Hermanovych
Sidenko Volodymyr Romanovych
Skrypnychenko Mariia Illivna
Ustymenko Volodymyr Anatoliiovych
Khvesyk Mykhailo Artemovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209