Philosophical Horizons

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


H. Skovoroda Institute of Philosophy


Philosophical Horizons
Філософські обрії


ISSN 2075-1443 (print)
ISSN 2412-2335 (online)


2023  46 ;  47 ;
2021  45 ;
2020  43 ;  44 ;
2019  41 ;  42 ;
2018  39 ;  40 ;
2017  37 ;  38 ;
2016  35 ;  36 ;
2015  33 ;  34 ;
2014  31 ;  32 ;
2013  29 ;  30 ;
2012  27 ;  28 ;
2011  25 ;  26 ;
2010  23 ;  24 ;
2009  21 ;


Members of the editorial board:
Andrushchenko Viktor Petrovych
Yermolenko Anatolii Mykolaiovych
Kolodnyi Anatolii Mykolaiovych
Mykhalchenko Mykola Ivanovych
Popovych Myroslav Volodymyrovych
Khamitov Nazip Vilenovych
Shevchenko Valerii Vasylovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209